Partnerklinieken buitenland

SolutionS biedt ook verslavingszorg in het buitenland. SolutionS werkt samen met partnerklinieken in Zuid-Afrika, Thailand, Antigua,  Zwitserland, Portugal USA en UK. Deze landen bieden binnen de internationale markt het meest prominente en geavanceerde aanbod van particuliere verslavingsklinieken. De verbintenissen die SolutionS met het uitvoerige netwerk van vooraanstaande klinieken heeft, is gebaseerd op jarenlange intensieve samenwerking. Dat maakt SolutionS tot de ideale begeleider voor afkicken in het buitenland.

De zorgvuldige keuze van klinieken waar onze cliënten kunnen afkicken in het buitenland is tot stand gekomen op basis van belangrijke criteria zoals samenstelling van de staf, specialismen, ontwikkeling en transparantie van behandelmethodiek, locatie, niveau, comfort, faciliteiten en kosten. Daarnaast komt de filosofie van SolutionS en van de partnerklinieken volledig overeen. Beiden hanteren eenzelfde aanpak en hebben dezelfde overtuigingen en inzichten. De samenwerking die SolutionS met deze klinieken heeft wordt daarbij continu gevoed door een nimmer aflatende kruisbestuiving.

Voor of tijdens de behandeling bij SolutionS Center in Nederland kan zich een situatie voordoen die verlangt dat een deel of het geheel van het klinische behandeltraject in het buitenland moet plaatsvinden. Dit soort situaties geldt voor:

  • Bekende Vlamingen
  • Captains of industry; (top) managers
  • Dokters; en andere medische beroepers
  • Jongeren die een langere behandeling nodig hebben door gecompliceerde problemen; vaak met meervoudige verslavingsproblematiek in combinatie met psychische stoornissen.

SolutionS kiest voor afkicken in het buitenland als er discretie moet worden verzekerd of als een cliënt bijzondere zorg nodig heeft, zoals de behandeling voor eetstoornissen. Daarnaast is er soms een andere behandelomgeving gewenst mede ten einde een cliënt zo ver mogelijk weg te halen uit zijn eigen, problematische leefwereld. Afkicken in het buitenland is dan een ideale optie.

De cliënt blijft, ondanks een buitenlandopname, te allen tijde onder behandeling van SolutionS. De behandeling in het buitenland sluit naadloos aan op de behandeling in Antwerpen en vice versa. Bovendien vind er dagelijks sturing en overleg vanuit Antwerpen plaats.

Internationaal erkend 28-dagen programma

Alle SolutionS partnerklinieken bieden behandelprogramma’s van de hoogste kwaliteit. Zonder uitzondering hanteren de partnerklinieken van SolutionS, net als SolutionS Center Voorthuizen, het 12 Stappen Model als basis voor de meest succesvolle aanpak voor de behandeling van verslaving. Het klinische traject bestaat uit 28 dagen treatment eventueel naar wens en behoefte te verlengen en te laten opvolgen door een tweede fase klinische traject.

Aftercare programma

Bij terugkeer uit de kliniek volgt voor de cliënt de meest kritische fase van het herstelproces. Men voelt zich als herboren. Tegelijkertijd voelt men spanning en onzekerheid: de cliënt is veranderd, maar de omgeving niet. Daarom volgt onmiddellijk na de afronding van de klinische behandeling het nazorgprogramma in Antwerpen.

Juist omdat de nazorg  essentieel is voor de behandeling heeft SolutionS vanaf 2012 een geheel vernieuwd en meer uitgebreid nazorgprogramma opgezet. Dit nazorgtraject start direct na het ontslag uit de kliniek en duurt minimaal drie maanden. Iedere cliënt krijgt  voor een aantal individuele sessies een begeleider toegewezen. Daarnaast neemt  de cliënt deel aan een groep, geheel volgens het 12 Stappen Model. Deze groepen vinden plaats in Antwerpen. Tijdens deze groepsmeetings staan verschillende thema’s centraal, die allemaal direct te maken  hebben met het leiden van een leven in herstel. Bij de indicatie en frequentie  van eventuele extra individuele sessies wordt gelet op wat het beste bij de  cliënt en zijn problematiek past.

De behandelprogramma’s in het buitenland en in Antwerpen sluiten perfect op elkaar aan, waardoor een cliënt naadloos kan overstappen van primaire of secundaire zorg in het buitenland op het nazorgprogramma van SolutionS in Antwerpen.

NAAR BOVEN